Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie na

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie