Test kwalifikacyjny do grup z języka angielskiego dla kandydatów przyjętych do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 3 odbędzie się 12.07.2018 (czwartek) o godz. 12.30