Z okazji zwycięstwa życia nad śmiercią życzymy wszystkim naszym Uczniom, ich Rodzicom i Przyjaciołom naszej szkoły, by świąteczne spotkania z bliskimi były źródłem pozytywnych emocji i czasem ufnego spojrzenia w najbliższą przyszłość.
Mamy także nadzieję, że wiara w drugiego człowieka, wzajemna życzliwość i szacunek połączą nas nie tylko przy paschalnym stole.

Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy PZS 4.

 Informujemy, że zajęcia lekcyjne w czasie strajku odbywać się będą w zmienionej, dostosowanej do sytuacji formie. O wszelkich zmianach będziemy Państwa w miarę możliwości na bieżąco informować drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrekcja Szkoły

OŚWIADCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO