Z życia szkoły

12
Cze

OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

Blisko 50 szkół z całej Polski wzięło udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM) w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. OPPM to święto uczestników oraz uczestniczek programów edukacyjnych, którzy przez cały rok angażowali się w różne projekty i w ten sposób zmieniali na lepsze swoje szkoły i najbliższe otoczenie.

OPPM rozpoczęło się uroczystym otwarciem w Sali Balowej Zamku Królewskiego. Rozmawiając z przedstawicielami ponad pięćdziesięciu zespołów uczniowskich, można stwierdzić, że takie aktywne podejście to standard. W każdym zakątku Polski znajdzie się grupa ludzi pełnych energii, pasji, chęci zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. W programach CEO stawiamy na podmiotowość uczniów i uczennic, chcemy, żeby ich doświadczenia szkolne były dla nich budujące i dawały im poczucie sprawczości –podkreślali organizatorzy.

Podsumowaniem projektów były szkolenia dla nauczycieli: „Jak siać ziarno, by zbierać obfite plony” oraz „Jak świętować Niepodległą w szkole?”. Z kolei uczniowie wzięli udział w warsztatach skutecznej komunikacji „Co zrobić, aby o efektach naszej pracy usłyszeli inni?” oraz „Czy własna produkcja filmowa może być sposobem na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu?”

Nasza szkoła uczestniczyła w programie „ Młodzi w akcji” i przeprowadziła zbiórkę crowdfundingową oraz zorganizowała mecz charytatywny między uczniami a nauczycielami szkoły. Zebraną kwotę – 2415 zł., przekazaliśmy hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań” z Gdyni.

Z Warszawy wróciliśmy pełni pozytywnych emocji i wrażeń oraz bogatsi o nowe doświadczenia. Dziękujemy Paulinie Szymańskiej, Jakubowi Woźniakowi, Maksymilianowi Rudnikowi oraz Karolinie Marzec za aktywne uczestnictwo i godne prezentowanie naszej szkoły.

P.S. Ciekawym doświadczeniem było również zwiedzanie Warszawy o 4 rano…