Z życia szkoły

04
Cze

30. ROCZNICA PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW

Wspólnym odśpiewaniem hymnu uczciliśmy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Rzeczypospolitej Polskiej. 4 czerwca 1989- w terminie uzgodnionym podczas obrad Okrągłego Stołu- w wyborach parlamentarnych komunistyczna partia PZPR poniosła druzgocącą porażkę. Polska stała się pierwszym krajem bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.