50-lecie szkoły

Obchody 50-lecia zainaugurował dyrektor szkoły, Stanisław Zaleski, przedstawiając historię powstania szkoły oraz jej najważniejsze osiągnięcia i sukcesy. Gratulację i podziękowania za 50-letni trud nauczania i wychowania młodzieży na jego ręce dla całego grona pedagogicznego funkcjonującego przez wszystkie minione lata złożyli:

  • wiceminister Edukacji Narodowej Wojciech Książek,
  • starosta wejherowski Grzegorz Szalewski,
  • wiceprezydent Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
  • kurator oświaty woj. pomorskiego Elżbieta Lamparska,
  • prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Andrzej Arent,
  • Rada Rodziców, dyrektorzy szkół i przybyli gości.

Za szczególne osiągnięcia odznaczono byłego dyrektora, Edwarda Morka, Medalem Edukacji Narodowej, obecnemu dyrektorowi szkoły S.Zaleskiemu i p. K. Perlińskiej wręczono Nagrodę Kuratora, zaś z-ca dyrektora, Anna Wilk otrzymała Nagrodę Starosty. Część artystyczna w wykonaniu działającego w szkole zespołu teatralnego „Opona”. Widowisko zatytułowane „Pamiętajcie o …” zmienne w nastroju, z poruszającą muzyką, choreografią i efektami świetlnymi nie tylko rozbawiło zgromadzonych na sali widzów, ale i z niejednego oka wycisnęło łzę wzruszenia. Młodzi aktorzy z koła teatralnego „Opona” przypomnieli bowiem w dość oryginalny sposób słowami Mickiewicza i Gombrowicza „Jak to ongiś na lekcjach bywało”, pozwolili powspominać pierwsze miłosne drgnienie serc i uczcili tych nauczycieli, których wśród nas już nie ma, a o których zapomnieć nie wolno. Poruszające sumienia wiersz W.Gomulickiego „Froncuzica” i odegrany na trąbce żałobny utwór „Amazing Grace” wysłuchany został w pełnym zadumy, jeszcze trwającym chwilę po ostatnich nutach, milczeniu. W drugi dzień Jubileuszu odbył się I zjazd absolwentów (opuściło mury szkoły 4635 uczniów ZSS, 740 TSd, 538 TS3, 247 T5). W szkolnych ławkach zasiedli ponownie zarówno ci, którzy opuścili mury naszej Alma Mater a w latach 50-tych, jak i najmłodsi jej absolwenci. Niektórzy zobaczyli się ponownie nawet po kilkudziesięciu latach, więc trudno się było dziwić ich wzruszeniu. Wspomnieniem o starych dobrych czasach podzielili się z zebranymi byli dyrektorzy „Samochodówki” – p. Edward Morek i p. Tomasz Pawlikowski, oraz olimpijczyk Hubert Skrzypczak, zaś dyrektor Stanisław Zaleski przedstawił co chlubniejsze momenty z życia szkoły okresie 50-lecia. Po życzliwie przyjętym widowisku, absolwenci przeszli do klas, gdzie przy przygotowanym przez uczniów poczęstunku mogli spotkać się z dawnymi nauczycielami i kolegami.