Dla rodziców

Spotkania z rodzicami:

1. dla wszystkich klas pierwszych i klas maturalnych 12.09.2018 r.
2. dla wszystkich klas LO, T, BSIS i ZSZ 10.10.2018 r.
3. dla  klas IV T i III LO – informacja o propozycjach ocen 21.11.2018 r.
4. dla wszystkich klas LO, T, BSIS i ZSZ 12.12.2018 r.
5. dla wszystkich klas LO, T, BSIS i ZSZ- informacja o ocenach semestralnych 15.01.2019 r.
6. dla wszystkich klas LO, T, BSIS i ZSZ  20.03.2019 r.
7. dla klas – I – II LO, I- III BSIS i ZSZ oraz I – III T (sala i godzina spotkania) 22.05.2019 r.

 

Dokumenty Szkolne do pobrania