Rada Rodziców

Rada Rodziców

  • Przewodniczący – Izabela Penkowska
  • Zastępca – Janina Krefta
  • Skarbnik/sekretarz – Grażyna Rybant