Dni wolne dyrektorskie

15.10.2018– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

02.11.2018– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

02.05.2019– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

06.05.2019– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

07.05.2019– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

08.05.2019– dzień wolny dla uczniów LO, T, ZSZ, BSIS

 

Praktyki zawodowe:

3 bT          –        04.03.2019 – 29.03.2019

2 bT (t.m.) –        25.03.2019 – 12.04.2019

3 aT, 3a fT  –       05.11.2018 – 30.11.2018

3b fT          –        21.03.2019 – 17.04.2019