Z życia szkoły

08
Lis

Dzień Niepodległości

08.11. o godzinie 11:11 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła dla hymnu”.  Nasza nowa hala sportowa jest miejscem szczególnym także z tego względu, że może się w niej zgromadzić cała społeczność szkolna, dlatego też wybraliśmy to miejsce na wspólne odśpiewanie naszego hymnu narodowego i wysłuchanie kilku patriotycznych pieśni w wykonaniu uczniów z różnych klas.

W czasie uroczystości związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości odbyło się także  przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu chorążemu i nowym asystującym. Obchody zamknęło wystąpienie Dyrektora Szkoły, Pani Anny Wilk, w którym  tematyka dążenia do niepodległości została ujęta  w poetycką formę  pełną refleksji nad losem człowieka broniącego niekwestionowanej wartości, jaką jest wolność.

Akcją towarzyszącą  obchodom tego – jakże ważnego święta – była zbiórka pieniędzy na hospicjum w Pucku pod hasłem ”Rogalik na Święto Niepodległości”, z której dochód wyniósł 591 pln i 14 groszy. Rada Młodzieży kolejny raz pokazała, że zainteresowanie losem drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy potrzebującym może być wizytówką naszej szkoły.