Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Osoby dorosłe, które chcą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe zapraszamy na kursy w zakresie kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych (M.12., M.42). Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w formie zaocznej w systemie piątek- sobota co dwa tygodnie.

Plan zajęć dla KKZ