Z życia szkoły

03
Lip

NAGRODA W KONKURSIE „BUDOWA ROKU”

25 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się finałowa gala XXIX edycji Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku”. Konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów wyróżniających się inwestycji polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, organizowany jest przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W tej edycji nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach, zaś nagrodzone obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W tym prestiżowym konkursie nagrodę II stopnia w kategorii obiekty szkolno-sportowe otrzymała hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4. Na uroczystości powiat wejherowski reprezentowali Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, naczelnik wydziału edukacji Mirosław Lademann oraz wicedyrektor PZS 4 Cezary Lewandowski.

3 lipca 2019 odbyło się w naszej szkole symboliczne zawieszenie tablicy informującej o wyróżnieniu. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podziękowała wszystkim, którzy zaangażowani byli w realizację projektu hali sportowej i przygotowanie dokumentacji konkursowej: pracownikom Starostwa Powiatowego, przedstawicielom dyrekcji i pracownikom administracji Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 oraz wykonawcy – Panu Mariuszowi Gustowskiemu, prezesowi firmy WOJ- MAR.