Skrzynka na sygnały dot. bezpieczeństwa w szkole

ANONIMOWA SKRZYNKA NA „SYGNAŁY”

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W celu wzmocnienia współpracy między szkołą, uczniami i rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

W ANONIMOWEJ SKRZYNCE NA SYGNAŁY rodzice oraz uczniowie mogą przesłać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic / opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce ma w szkole pedagog szkolny. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

Ponadto w pobliżu gabinetu pedagoga znajduje się „skrzynka zaufania”, która również służy poszerzeniu możliwości komunikacyjnych.

Formularz kontaktowy

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)