Z życia szkoły

29
Lis

STYPENDIA DLA „ZAWODOWCÓW”

W dniu 29 listopada 2016 r. nasi Stypendyści  wraz z Panią Dyrektor Anną Wilk zostali zaproszeni na spotkanie do Auli Starostwa Powiatowego. Tematem przewodnim uroczystości były publiczne wystąpienia i oficjalne gratulacje dla  najzdolniejszych uczniów z powiatu wejherowskiego.

Z naszej szkoły aż siedmiu Stypendystów  uzyskało pochwały. Byli to: Joanna Popiołek 3b i Patryk Adamus 2at, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Natalia Rosowicz, Agnieszka Kowalewska kl. IVaft, Wiktoria Markiewicz i Oliwia Pieper kl. IVbft oraz Julia Ciskowska kl. IIft, którzy otrzymali stypendia zawodowe.Te ostatnie przyznane zostały za wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz udział w konkursach, olimpiadach i turniejach. Podczas wyczytywania nazwisk wspomniano i doceniono naszą Stypendystkę Natalię Rosowicz, która uplasowała się na drugim miejscu w województwie.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk Pani Starosty Gabrieli Lisius listy gratulacyjne oraz kalendarze na Nowy Rok, które mają być dobrą wróżbą i miernikiem tylko tych dobrych, ubranych w kolejne sukcesy, dni. Gratulujemy!