Z życia szkoły

17
Gru

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z Pomorza. Jedną z kategorii stypendialnych były nagrody dla najlepszych uczniów szkół zawodowych..Przyznane zostały 403 stypendia uczniom uzyskującym najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2017/18 ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Brano również pod uwagę kształcenie w zawodzie odpowiadającym branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w turniejach, olimpiadach lub konkursach zawodowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie klas fototechnika oraz technika fotografii i multimediów:

 1. Marczyńska Kinga (2 fT)
 2. Tyszka Paulina (2 fT)
 3. Dettlaff Ewa (3a fT)
 4. Dominik Laura (3a fT)
 5. Lademann Paulina (3a fT)
 6. Lieban Dagmara (3a fT)
 7. Marzec Karolina (3a fT)
 8. Szymikowska Weronika (3a fT)
 9. Westphal Adriana (3a fT)
 10. Derron Jakub (3a fT)
 11. Rzodkiewicz Angelika (3bfT)
 12. Giergińska Dominika (4 fT)
 13. Schroeder Klaudia (4 fT)

Podczas uroczystości wręczone zostały również stypendia dedykowane osobom, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. O ich przyznaniu decyduje m.in. średnia ocen ucznia: co najmniej 5,5 dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz co najmniej 5 dla szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo, punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Stypendystkami zostały nasze uczennice: Sikorra Agata (1m), Sikorra Agnieszka (1m) oraz Adriana Block (1e)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.