Z życia szkoły

22
Cze

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22. czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Podczas uroczystości mieliśmy okazję gratulować ukończenia szkoły 71 absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, a za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce nagrodzeni zostali: Oskar Kujawski (3aZ), Wick Mateusz (3 bZ) i Adam Pranczk (3cZ). Dyrektor szkoły Anna Wilk wyraziła nadzieję, że absolwenci wykorzystają możliwość dalszego kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i w Liceum dla Dorosłych.

Gratulacje i nagrody z rąk dyrektor szkoły Anny Wilk odebrało 42 uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem. Szczególne wyrazy uznania zostały skierowane do kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Weroniki Brylowskiej z klasy I h i Klaudii Schroeder z klasy III fT.

Pani dyrektor przypomniała, że wkrótce (bo już 3 września) będziemy gospodarzami wojewódzkiego rozpoczęcia następnego roku szkolnego, połączonego z otwarciem nowej hali sportowej. Życzeniami bezpiecznych wakacji i rozsądnie spędzonego czasu wolnego od obowiązków szkolnych zakończyliśmy uroczystość.